Szanowni Państwo,
w związku przekształceniami organizacyjnymi obejmującymi kilkanaście łódzkich placówek oświatowych oraz częstymi rotacjami kadry, etc., etc.,
zmianie ulega sposób logowania do strony Wydziału:
obowiązują obecnie konta personalne, a nie jak dotychczas konta placówek (podobnie jak w systemach Vulcan i SIO).

Aktualnie założone są konta dla wszystkich dyrektorów placówek.
Zgodnie z wcześniejszą informacją, jeżeli Państwo Dyrektorzy widzą potrzebę utworzenia kont dla pracowników, np. dla gł. księgowego czy osoby d.s. płac /polityka personalna/, należy to zgłosić pisząc na adres:
a.jasion@uml.lodz.pl
/dotychczas taką potrzebę zgłosiło kilkunastu dyrektorów!/Przy tworzeniu kont stosowana jest zasada: loginem jest Imię.Nazwisko
(w przypadku nazwisk dwuczłonowych podawane są one w pełnym brzmieniu, czyli np. Kowalska-Kwiatkowska)
Pomiędzy imieniem i nazwiskiem jest kropka, a pierwsze litery są duże. Polskie znaki nie ulegają uproszczeniu
należy więc wpisywać poprawne brzmienie np. Elżbieta.Łęczycka.
HASŁA: dyrektorzy przy pierwszym logowaniu powinni posłużyć się dotychczasowym hasłem placówki.
(dwie duże litery, trzy cyfry i dwie duże litery; z reguły)

Do kont dyrektorów przypisane zostały obowiązujące aktualnie adresy e-mailowe placówek (można będzie je w przyszłości zmienić).
Na panelu logowania jest opcja zmiany hasła. Procedura realizowana jest za pośrednictwem poczty e-mail, o podanym adresie.
Zgłaszając nowe konta dla pracowników, adres e-mailowy niekoniecznie musi być adresem placówki.

Poniżej podany jest link do nowego panelu logowania.