Panel logowania

zasadą jest, że nawę użytkownika stanowi charakterystyczny skrót nazwy placówki.

Hasło natomiast jest to samo, które było onegdaj
w księgowej sprawozdawczości lub to, które zostało ostatnio Państwu przekazane

Logowanie

(...)
Marzy mi sie szkoła, w której nauczyciele stosują ocenianie kształcące, nauczanie ekspedycyjne, odwróconą lekcję, tutoring czy spacer edukacyjny.
Marzy mi się szkoła, która jest jak dom z ogrodem, którego fundamentami są wartości, czyli misja szkoły.
(...)
Izabela Kowalczyk
III Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi
Mój pomysł na szkołę,
[w:] Wspieranie zmian w systemie edukacji, red. Janusz Moos,
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź 2016