Panel logowania

zasadą jest, że nawę użytkownika stanowi charakterystyczny skrót nazwy placówki.

Hasło natomiast jest to samo, które było onegdaj
w księgowej sprawozdawczości lub to, które zostało ostatnio Państwu przekazane

Logowanie

dotyczy sprawozdań polityki personalnej

Szanowni Państwo
od sierpnia zostaną wprowadzone pewne modyfikacje w drukach comiesięcznych sprawozdań dotyczacych polityki personalnej.

dokument Poniżej w załączniku (w celu wyłącznie poglądowym) zawarty jest fragment obejmujący zmiany.

zmiany w załączniku 4.

A to feler - rzekł jej seler