Panel logowania

zasadą jest, że nawę użytkownika stanowi charakterystyczny skrót nazwy placówki.

Hasło natomiast jest to samo, które było onegdaj
w księgowej sprawozdawczości lub to, które zostało ostatnio Państwu przekazane

Logowanie

        W Urzędzie Miasta Łodzi po raz pierwszy obradowała Rada Konsultacyjna ds. Oświaty przy Prezydencie Miasta Łodzi. Członkami tego gremium są dyrektorzy - przedstawiciele wszystkich funkcjonujących w Łodzi typów placówek oświatowych.

      W spotkaniu uczestniczył wiceprezydent miasta Krzysztof Piątkowski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Luiza Staszczak-Gąsiorek oraz dyrektor Wydziału Edukacji Beata Jachimczak.

       - Dziękuję państwu za to, że zechcieliście uczestniczyć w pracach Rady Konsultacyjnej ds. Oświaty przy Prezydencie Miasta Łodzi. Mam nadzieję, że będziemy potrafili otwarcie, swobodnie i bez ograniczeń rozmawiać o najtrudniejszych sprawach i zadaniach łódzkiej oświaty - mówił wiceprezydent.

      Debatę poprzedził wybór członków prezydium Rady. Przewodniczącą została Iwona Jędrzejczak, dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, wiceprzewodniczącym - Jarosław Krajewski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7.

       Rada jest ciałem opiniodawczo-doradczym w sprawach dotyczących łódzkiej oświaty oraz rozwiązywania bieżących i perspektywicznych problemów Łodzi w tym zakresie. Może opiniować projekt budżetu miasta w części dotyczącej oświaty, a także projekty aktów prawnych z tego zakresu i założenia najistotniejszych zadań inwestycyjnych, służących poprawie infrastruktury oświatowej.

         Obecną Radę powołano na rok szkolny 2013/2014.

Bliższe szczegóły na stronie: Rada Konsultacyjna zainaugurowała działalność.